0,00 лв. 0
Любими

Безплатна доставка над 100 лв.

Сертификат за качество

 

+359 889 345 488   Контакт с нас

 

 

0

Регламенти

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕЙСБУК ИГРА
„ГЛАСУВАЙ ЗА НОВ ДЕСЕН И СПЕЧЕЛИ КОМПЛЕКТ СПАЛНО БЕЛЬО“

1.       Организатор на промоцията 

 

1.1.  Играта „Гласувай за нов десен и спечели комплект спално бельо“ се организира и провежда от “АРТЕК-92” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. „Неделчо Бончев” №29 (Организатор). 

1.2.  С участието си в тази Игра, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва. 

1.3.  Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.dilios.bg

 

2.       Период и право на участие 

 

2.1.  Играта се организира и провежда на територията на Република България. 

2.2.  Играта се провежда в периода 18.10.2019 г. до 22.10.2019 г. 

2.3.  Играта се провежда само на фейсбук страницата на Dilios - https://www.facebook.com/dilios.bg/

2.4.  Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Играта и е приело настоящите Правила.

2.5.  В Играта може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. с местоживеене в България.

2.6.  Всеки участник има право на участие в Играта само с един вот. 

2.7.  В Играта нямат право да участват служители на “АРТЕК-92” ООД, както и членовете на техните семейства. 

 

3.       Механизъм за провеждане на Играта 

 

3.1.         В периода по т. 2.2. Участниците в играта в коментар под публикацията на фейсбук страницата на Dilios.bg, посочват своето предпочитание, за един от представените 4 броя десени в рамките на играта и споделят публикацията на Dilios.bg.

3.2.         Печелившият участник ще бъде определен на случаен принцип от всички гласували и споделили фейсбук публикацията на Dilios.bg.

3.3.         Името на печелившият участник ще бъде публикуванo на фейсбук страницата на Dilios.bg на 23.10.2019 г. 

3.4.         Печелившият участник трябва да се свърже с нас на страницата на Dilios.bg, за да се уточнят подробностите по получаване на наградата.

3.5.         Краен срок за контакст с нас и получаване на наградата е 30.11.2019 г. 

3.6.         Наградата от Играта не може да бъде заменяна за левовата й равностойност или за друга награда. 

3.7.         Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и др. 

3.8.         Организаторът има право да изключи от участие в Играта участник, за когото има данни, че е извършил злоупотреба с цел неправомерно участие в Играта и спечелване на награда. 

3.9.         Участието в Играта означава, че участникът приема настоящите условия. 

3.10.     Награда: Участниците в Играта могат да спечелят двоен комплект спално бельо в предпочетения от участника при гласуването десен.