Нека донесем промяната,
която искаме да видим в света!

ЖИВОТ С НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

Научете повече за това, което правим като бизнес, 
за да измерим, намалим и компенсираме нашето въздействие върху околната среда.

 


Ние вярваме, че пътят към по-добро бъдеще минава през това да помогнем планета ни да се запази и възстанови.

Като съвременна и прогресивна компания поемаме отговорност да се опитаме да подпомогнем изграждането на свят, в който се грижим по-добре за околната среда, за природните ресурси и един за друг. Работим за устойчиво развитие и постигане на баланс между икономически, социални и екологични принципи в бизнеса. Съзнателно правим избор за удовлетворяване на нуждите на настоящето, без това да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди.

Осъзнаваме, че този процес е дълъг и че понякога ние също сме част от проблема, но полагаме много усилия, за да станем и част от неговото разрешаване.
Ето защо изградихме стратегия, с която да намалим максимално въздействието на нашите дейности върху околната среда. 


ТАЗИ ОПАКОВКА Е „ЗЕЛЕНА“

Една от първите стъпки, които предприехме е да намалим количеството от трудно и бавно разградими отпадъци от опаковките на нашите продукти. Проектирахме и произведохме нашата нова опаковка за спално бельо, която е напълно разградима и подлежи на рециклиране. Суровината, от която е произведена е сертифицирана по FSC, а боите, използвани за надписите са на водна основа.

FSC е съкращение от Forest Stewardship Council® (Съвет за стопанисване на горите), международна организация с нестопанска цел и система за етикетиране на дърво и хартия, добивани от устойчиви гори или други устойчиви източници.

В момента сме пуснали за продажба в партньорската ни мрежа пилотна серия спално бельо с тези опаковки, а до 1 година поемаме ангажимент опаковките на всички наши продукти да бъдат напълно подменени с рециклируеми.

 

Всеки тон рециклирана
хартия спасява 13 дървета.

1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.

Всеки тон рециклирана
хартия спестява използването
на 4 кВт/ч електроенергия.

100% от всички наши
картонени опаковки
могат да се рециклират.

 

Затова, МОЛЯ, РЕЦИКЛИРАЙТЕ!

 

ЕСТЕСТВЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ С ЯСЕН И СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗХОД

В проектирането и производството на всички наши продукти се стремим да влагаме естествени материали с ясен и сертифициран произход. Нашето спално бельо е изработено от  висок клас 100% памучни тъкани, които са сертифицирани по Oeko-Tex 100 – клас 1 (за производството на бебешки продукти).

Това е стандарт за тестване на всеки етап от обработката на текстилния материал, създаден да отговори на нуждите на обществото от текстилни продукти, които да не вредят на здравето и на околната среда.

Естественият произход на памука пък, гарантира възможността продуктите, произведени от него, лесно да бъдат рециклирани или компостирани.

В рамките на 2023 година имаме за цел разработването на колекция спално бельо и текстил за дома, които са изработени изцяло от сертифицирани рециклирани материали с устойчив произход.

В по-дългосрочен план сме си поставили задачата до 2030 г. всички
наши продукти да са произведени от по-устойчиви материали - рециклирани тъкани, изцяло подчинени на идеята за кръгово производство.


ПО-УСТОЙЧИВ ПАМУК

Под по-устойчив памук се има предвид памук, който е с произход, сертифициран като органичен памук (стандарти OCS или GOTS), Better Cotton, рециклиран памук или “преходен памук” - този, който се произвежда от фермери, на чиито ферми предстои сертификация за производство на органичен памук в рамките на 3 години преди получаване на сертификата.

 

“ЗЕЛЕНО” ПРОИЗВОДСТВО

Голямото количество текстилни отпадъци в световен мащаб и малкия процент на рециклирането им прави текстилната промишленост един от най-големите по дял замърсители. Следвайки личните си убеждения и най-новите тенденции в устойчивия бизнес сме въвели система за управление на производствените си отпадъци. Всички рационални отпадъци се използват повторно в нашето производство, а нерационалните отпадъци, надлежно се събират и предават за рециклиране на нашите партньори от Евротекс ЕООД. 

Защо е важно да рециклираме текстил


Памучните отпадъци се генерират от два първични източника:

- Предпотребителски -  който включва остатъци, създадени от прежди и вторични продукти от тъкани
- Следпотребителски - който включва преработка на облекла, тапицерия, кърпи, домакински артикули.

 Производството включва 4 основни стъпки:

- Сортиране по вид и цвят;
- Смилане и раздробяване на материала до по-малки парчета;
- Разчепкване на материала до влакна;
- Производство на прежда. 

 

Ефектите върху околната среда са осезаеми:

- Драстично се намалява количеството използвана енергия
(62% по-малко) и количеството бои в процеса на производство на плата.

- Намалява се осезаемо количеството вода (55% по-малко) в производствения процес и в отглеждането на растението памук.
- Значително намаляват вредните емисии от въглероден диоксид и изкопаеми горива – 35% по-малко.

Спестяват се пестициди и инсектициди за отглеждане на памук. 

  

 

Производството на рециклиран
памук изразходва 55% по-малко
вода в сравнение с конвенционалния метод на производство.
 

При използването на рециклиран
памук се намаляват с 35%
парниковия ефект и
въглеродните емисии.

Производството на рециклиран
памук изразходва с 62% по-малко електроененргия в сравнение с конвенционалния памук.
 

Конвенционалното отглеждане
на памук използва около 16%
от всички инсектициди и 7%
oт всички пестициди, използвани в световен мащаб.

Борба със свръхпроизводството

Работим прецизно с нашите подизпълнители, за да прогнозираме и произведем достатъчно продукти, за да отговорим на нуждите на пазара. Произвеждаме сезонни артикули в много ограничени количества, за да сме сигурни, че нямаме свръхпроизводство. Всички наши продукти са проектирани да бъдат универсални и вечни с надеждата, че потребителите ще харесват и ползват нашите продукти с години.
Много малкото количество неизползвани запаси, се съхраняват в нашия склад или се даряват. Ние не изпращаме дефектните продукти на сметището и когато е неотложно и не подлежат на корекция ги предаваме за рециклиране на нашите партньори.


Енергия от бъдещето

В краткосрочните ни бизнес планове сме отделили едно от първите места на изграждане на фотоволтаична централа за покриване на нуждите от електричество за дейността на нашата компания.

Междувременно сме въвели в експлоатация, навсякъде където е възможно, енергоспестяващи източници на светлина с идеята максимално да намалим нашия въглероден отпечатък.

Инвестираме в модерни машини и енергоспестяващи технологии, които да отговорят на нуждите на нашето производство и отново да въздействат по минимален начин на околната среда.

  


АНГАЖИМЕНТИ И ОТГОВОРНОСТИ КЪМ БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

Въздействието на бизнеса може да се разглежда през много и различни гледни точки, но в най-простата си форма описва ефектът, който има върху нещата, с които влиза в контакт. За нас това означава хората, с които работим, нашите клиенти, околната среда и природните ресурси, които използваме, за да създаваме нашите продукти. Като застъпник за отговорен бизнес ние се ангажираме да измерваме нашето зловредно въздействие върху планетата и да работим усилено, за да намалим това въздействие във всичко, което правим.

Ние твърдо вярваме във важността и стойността на това да бъдем разнообразни и приобщаващи в нашия бизнес. Ангажираме се да надграждаме поредица от инициативи и мерки, които ще гарантират, че сме активни и последователни в разпространението на идеята за чиста и запазена планета.

Като бизнес ние се ангажираме да научим повече за земята, на която живеем и работим. Насърчаваме нашия екип да участва активно в подкрепата на тези ангажименти. Ние вярваме, че бизнесът не работи в балон и че ние носим отговорност да осигурим продукти, с които всеки да има добър, комфортен и безопасен нощен сън.

Обещаваме да изготвяме ежегодни доклади за устойчивото развитие на фирмата и изпълнение на поетите ангажименти, като разширяваме настоящите и добавяме нови цели в стратегията си за един по-добър свят за всички нас.